Chính Sách – Điều Khoản

Bảo mật thông tin khách hàng 

Tusachtinhhoa tôn trọng quyền riêng tư, đảm bảo an toàn tất cả mọi thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin phù hợp cho chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin. 

Chúng tôi cũng tôn trọng tác giả, chủ sở hữu bản quyền nội dung. Nếu có bất cứ yêu cầu, thắc nào liên quan hãy liên hệ tới địa chỉ email. 

Quyền và nghĩa vụ 

Quyền và nghĩa vụ của Tusachtinhhoa

  • Hướng dẫn bạn đọc sử dụng dịch vụ, xử lý khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng. 
  • Hệ thống kỹ thuật luôn đảm bảo hoạt động ổn định, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng theo đúng Điều khoản liên quan. 
  • Tuân thủ, thực hiện đúng quy định, điều khoản liên quan của pháp luật. 
  • Những thời điểm tạm ngưng hoạt động sẽ thông báo kịp thời cho Khách hàng. Tusachtinhhoa miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp tạm ngừng hệ thống, nâng cấp bảo trì. 
  • Trong trường hợp khách gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba thì chúng tôi được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm. Nếu gây ra bất cứ thiệt hại nào cho Tusachtinhhoa thì khách hàng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế. 

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

  • Khách hàng được quyền sử dụng dịch vụ, không được bán lại, cung cấp dịch vụ cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức.  
  • Thông tin được bảo mật tuyệt đối theo đúng các điều khoản. 
  • Đọc, hiểu và tuân thủ đúng những điều khoản sử dụng dịch vụ. 
  • Không thực hiện bất kỳ một hành vi vi phạm pháp luật nào hay gây tổn hại cho Tusachtinhhoa.